Toolbox Kindcentra 2020

PowerPointpresentatie Kindcentra 2020
Om het gesprek in de eigen regio op gang te brengen, kan gebruik gemaakt worden van een PowerPointpresentatie. Deze presentatie kan als basis dienen voor een eigen presentatie en kun je hier downloaden. 

 

Ouderfilms Kindcentra 2020
Kindcentra 2020 heeft een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum (in dit geval Mondomijn uit Helmond en Laterna Magica uit Amsterdam) gevraagd waarom hun  kind op een kindcentrum zit. In deze films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

De films zijn onder meer gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland.

 

Nieuwsbericht Kindcentra 2020
Een algemeen nieuwsbericht, dat aangevuld kan worden met lokale/regionale informatie. Het nieuwsbericht kan gebruikt worden voor zowel interne- als externe communicatie en is hier te downloaden.

 

Vragenlijst onderzoek onder ouders
Er is een vragenlijst waarmee scholen en instellingen zelf de behoeften en prioriteiten van ouders ten aanzien van kindcentra in beeld kunnen brengen. De vragenlijst bevat standaardvragen die voor landelijk onderzoek ingezet kunnen worden en bevat eveneens de optie om zelf vragen toe te voegen. Meer weten over deze vragenlijst? Kijk dan hier.

 

Boek Kindcentra 2020, een realistisch perspectief
Dit boek biedt de contouren voor een Wet kindcentra, beschrijft de pedagogische uitgangspunten voor een kindcentrum, biedt oplossingen voor de belemmeringen op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap in kindcentra, laat zien hoe kindcentra een ankerpunt kunnen zijn binnen het sociaal domein en berekent hoeveel deze plannen kosten.

Lezen? Klik hier voor meer informatie. 

 

Animatiefilm Kindcentra 2020
Het kan beter voor kinderen en voor ouders, voor de samenleving van nu en de samenleving van de toekomst. Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen– de burgers van de toekomst – streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar: Kindcentra 2020. 

Om dit kracht bij te zetten heeft Kindcentra 2020 een korte animatiefilm van tweeënhalve minuut gemaakt. De film geeft inzicht in wensen en opvattingen van Kindcentra 2020 en licht de uitgangspunten toe.

 

Vouwfolder Kindcentra 2020
Een korte weergave van de visie van de regiegroep Kindcentra 2020. Om mee te geven aan belangstellenden. Download de folder hier of vraag hem op bij info@kindcentra2020.nl.

 

 

Brondocument Kindcentra 2020
De kopgroepen Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Primair Onderwijs, de wethouders voor kindcentra en Het Kinderopvangfonds hebben een gezamenlijke visie geformuleerd over de toekomst van kindvoorzieningen. Hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en wat de gezamenlijke visie is, is terug te vinden in het visiedocument Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst.