Vragenlijst voor ouders

Kindcentra 2020 heeft begin 2015 een landelijke peiling onder ouders laten uitvoeren om hen te vragen naar wat zij vinden en verwachten van kindcentra. De peiling bestond uit een online enquête ondersteund door een aantal filmpjes. Lees hier meer over de uitkomsten van het onderzoek en bekijk hier de filmpjes. Inmiddels is deze ouderpeiling geschikt gemaakt voor autonoom gebruik door organisaties die zelf een peiling onder ouders willen uitvoeren.

De vragenlijst tool voor ouders kan door scholen en instellingen gebruikt worden om zelf de behoeften en prioriteiten van ouders ten aanzien van kindcentra in beeld te brengen. Bijvoorbeeld ter inventarisatie van denkbeelden in de voorbereidingsfase van de ontwikkeling van een kindcentrum of ter evaluatie van de voortgang in de uitvoeringsfase.

Hoe werkt de vragenlijsttool?
Een schoolleider, manager kinderopvang of bijvoorbeeld wijkcoördinator die ouders wil raadplegen, kan de vragenlijst eenvoudig online aanmaken en uitzetten onder de eigen ouders. De ouders krijgen een aantal filmpjes voorgeschoteld en beantwoorden na elk filmpje enkele vragen. De resultaten worden direct verwerkt in een overzichtelijke en praktische webpagina. Daarin worden de opvattingen van de eigen ouders afgezet tegen een landelijke benchmark in enkele toegankelijke infographics met een korte toelichting over hoe die te lezen. De webpagina is gemakkelijk te delen met de eigen achterban, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of op een ouderavond.

Wil je zelf een vragenlijst maken en uitzetten onder ouders, klik dan hier.

Wil je alleen deelnemen aan de vragenlijst, klik dan hier.